Ne legyen egyetlen nyomástartó berendezés sem elhanyagolt!

Szögezzük le mindjárt az elején: a nyomástartó berendezések vizsgálója felelősségteljes munkát végez, melyre komoly tartálytechnikai ismereteket nyújtó tanfolyamon képezték ki. A nyomástartó berendezés vizsgálójának feladatköréhez tartozik –többek között – nyomástartó edények, rendszerek, létesítmények terv szerinti üzemeltetési, szerkezeti és szilárdsági ellenőrzése. De, például a meg nem engedhető túlnyomás elleni védelem meglétének, alkalmasságának számítással történő ellenőrzése is.

És akkor az ilyen jellegű létesítmények csővezetékei, szerelvényei és tartozékai állapotának és működőképességének ellenőrzéséről még nem is beszéltünk. A nyomástartó berendezés vizsgálójának tevékenysége tehát igen sokrétű. Nem véletlen, hogy erre 10 napos intenzív képzés során készítik fel. Aki nyomástartó berendezés vizsgálója szeretne lenni, s az ehhez vezető képzésben részt venni, annak legalább 25 betöltött életévvel és megfelelő egészségügyi alkalmassággal kell rendelkeznie.